Med hjertet i Tromsø - Tilstede i verden

BLACKBOKSEN
Inneholder foajé med kjøkken, svart sal, teknisk lager, utstyrslager og garderober. 

KJELLER
Inneholder teatersal, rekvisittlager, kostymelager og kjøkken

1. ETASJE
Inneholder administrasjon, kostymelager, blårommet (lite øvingsrom) og pauserom

2. ETASJE
inneholder administrasjon, atelié, snekkerverksted, lager og møterom