Med hjertet i Tromsø - Tilstede i verden

BLACKBOKSEN
Inneholder foajé med kjøkken, svart sal, teknisk lager, utstyrslager og garderober. 

KJELLER
Inneholder teatersal, rekvisittlager, kostymelager og kjøkken

1. ETASJE
Inneholder administrasjon, kostymelager, blårommet (lite øvingsrom) og pauserom

2. ETASJE
inneholder administrasjon, atelié, snekkerverksted, lager og møterom

KORT OM KULTA

KULTA ble stiftet i 1992 av Tor-Bjørn Gundersen og Bente Reibo- som kulturprosjektet "Tromsdalen Kulturhus- en kreativ møteplass over profesjon-, status- og aldersgrenser." Tromsø kommune støttet prosjektet ved årlige bevilgninger gjennom de første ti år. Mange ildsjeler, kulturarbeidere og kunstnere har delt og utviklet sine ideer og drømmer her, og vært med å utvikle prosjektet til den institusjonen det er i dag

Da staten bestemte at kommunene skulle gi utvidet fagtilbud i kulturskolene, så Tromsø kommune at det ble gitt undervisning i scenekunst ved KULTA og Rådstua teaterhus og ønsket å konvertere dette over i kommunens kulturskoletilbud. Resultatet ble at KULTA ble tilbyder av kulturskoletilbud i sirkus og teater for barn fra 6- 13. 

KULTA startet Norges eneste sirkuslinje , men pga fylkeskommunal økonomi ble den lagt på is.

Januar 2015 ble kulturskoletilbudet ved KULTA omorganisert i kommunen og lagt under Tromsø Kulturskole. Tilbudet vil ikke forandre seg og elevene trener fortsatt på KULTA i Tromsdalen. 

Februar 2017 ble KULTA tilbakelagt Kultur og idrett, tromsø kommune, etter en evaluering av omorganiseringen 2015.