Med hjertet i Tromsø - Tilstede i verden


Hyener av Anders Duus

KULTeateret deltar på Den Unge Scene for femte gang! 

«Det begynte med at vi fikk merke hvordan noen teller, mens andre ikke gjør det. Det begynte med at de som allerede hadde alt, lot oss få vite at vi ikke var noe verdt. Banka det inn. År etter år. Til vi trodde det selv.»

Tiril går i 1. klasse på videregående. Skillet mellom de som betyr noe og ikke er absolutt, og Tiril vet godt hvor hun hører hjemme.

«Jeg var hun som ingen husker når de ser klassebildet om ti år»

Ved en tilfeldighet blir Tiril medlem av en jentegjeng som bestemmer seg for å bryte den sosiale næringskjeden og ikke være byttedyr lengre. Hyener mot løver. Hyeneflokken vokser og velter den naturlige balansen men opprøret får konsekvenser ingen av jentene hadde fortutsett. 

Hva skjer når vedtatte sosiale skiller blir snudd på hodet?
Hvor langt er du villig til å gå for å kreve plassen din?

HYENER er skrevet av Anders Duus og er en del av Den Unge Scene.www.dus.as

KULTA fyller 25 år i 2017 og dette er den andre av en rekke markeringer gjennom jubileumsåret!

NB! Dette er en ungdomsforestilling hvor det vil forekomme både sterke scener og provoserende språk. Passer best fra 13 år.

Regi: Anethe Alfsvåg

Skuespillere: 

Solveig Baumgärtel
Kevin Berro
Sunniva Helena Markussen Bjerkmo
Caroline Bjørvik
Anna Ar Bras-Sedlak
Dina Helberg Bratlie
Astrid Aakvaag Glomstad
Synne Hangstad
Anne-Elise Hanssen
Carl Henrik Haseid
Agnes Henriksen
Hege Hind
Maiken Losoa
Kaisa Soleng Rundberg

03. Feb. 2017 - kl. 19:00 - 100/50 kr
04. Feb. 2017 - kl. 15:00 - 100/50 kr
04. Feb. 2017 - kl. 18:00 - 100/50 kr
05. Feb. 2017 - kl. 15:00 - 100/50 kr