Med hjertet i Tromsø - Tilstede i verden

Her finner du informasjon om vårt teknikkprogram.