Med hjertet i Tromsø - Tilstede i verden

Styret

Styret ble valgt 17. august 2015 på årsmøtet. Styret konstituerte seg selv 26. august 2015. 

Styreleder: Kaisa Rundberg, 2 år.
Nestleder: Anna Ling Wolstenholme. 1 år.
Styremedlem: Jamie Bivard, 2 år.
Vara: Ingeborg Sæverud, 2 år.
Vara: Gregory Taff, 1 år.