Med hjertet i Tromsø - Tilstede i verden

Eksterne kurs og støtteordninger

Oversikt ulike støtteordninger HATS:

http://www.hats.no/tilbud/kursmidler/