Med hjertet i Tromsø - Tilstede i verden

Ressurser

Her vil det publiseres ressurser i form av ulike verktøy til bruk i scenekunstproduksjoner og relevante støtteordninger som medlemmer kan benytte seg av. Kontakt styret hvis du ønsker å realisere dine ideer/drømmer som medlem i KULTeateret.