Med hjertet i Tromsø - Tilstede i verden

Kurs

KULTeateret skal legge til rette for kunstnerisk utvikling gjennom kurs, workshop og forestillingsarbeid for sine medlemmer. 

KULTeateret har gruppeaktiviteter hvor ungdom fra 14 år kan melde seg opp for å delta. Gruppene er i sirkus og teater - og vil forske i bredden av faget. Med ord, uten ord, fysiske uttrykk gjennom sirkus, teater, bevegelse og andre visuelle uttrykk. Medlemmene har mulighet til å tilegne seg kunnskap både bak og på scene. De er også med i forestillingsprosessen både før, under og etter. 

KULTeateret har pr. idag faste gruppeaktiviteter for ungdom, både i sirkus og teater. Ungdommene har stor deltakelse i utformingen av tilbudene og prosjekter de ønsker å delta på. Prosjekter på tvers av sirkus og teater er vanlig, men også mindre prosjekter innad i gruppene. KULTeateret ønsker også å være synlig i Tromsø og Norge, og vil derfor også oppfordre ungdommene til å delta på eksterne prosjekter. Den Unge Scene er ett eksempel. 

KULTateret vil jobbe for å kunne tilby andre kurs og workshop til sine medlemmer. Dette gjelder for eksempel kurs for voksne og teknikktreninger. Alle våre kurs har bindende påmelding hvor kursavgift faktureres uavhengig om deltaker trekker seg eller ikke deltar på alle kursdagene. 

Påmelding under hvert tilbud