Med hjertet i Tromsø - Tilstede i verden

KULTeateret er en medlemsorganisasjon som består av ungdommer og voksne som driver med scenerelatert
arbeid på sin fritid. KULTeateret søker å arbeide med ulike uttryksformer for å stimulere samhold, kreativitet og kunstrisk glede for sine medlemmer. 

KULTeateret startet opp i 1992 for de frie gruppene som holdt til ved KULTA. I desember 2008 ble
KULTeateret innmeldt i Brønnøysund-registeret og i frivillighetsregisteret. KULTeateret er selvstending både kunstrisk og økonomisk. Medlemmene er fra 14 år og oppover. 

KULTeateret er medlem av HATS (Hålogaland amatørselskap) og betaler en årlig kontigent på kr 900,-
KULTeateret er medlem i SIRKUNST som er en interesseorganisasjon for alle aktører innen nysirkus i Norge, og betaler en årlig kontigent på 200,-

KULTeateret leier på KULTA, både lokale og instruktører. 

Medlemsskap

Kategori A:

a) Alle som ønsker å gjøre en innsats for organisasjonen og dets formål kan tas opp som medlemmer fra det året de fyller 14 år.
b) Medlemskontigenten er kr. 100 pr år, og betales i august. 

Kategori B:

a) Det er mulig å tegne støttemedlemskap i KULTeateret for ikke-akrive medlemmer.
b) Støttemedlemskap koster kr. 100 pr. kalenderår. 

Som deltaker på gruppeaktivitet fra 14 år er medlemskapet inkludert i kursavgiften. Faste gruppeaktiviteter er bindende og oppsigelsesfrist er 1. mai for høstsemesteret og 1. des. for våresemesteret. Ved oppsigelse etter frist vil deltaker faktureres for semesteret. Oppsigelser sendes skriftlig. 

Påmelding til kurs - se kursfanen.

 

Støtt KULTeateret - en lokal amatørorganisasjon i Tromsø - gjennom Grasrotandelen. Støtten går direkte til medlemmene via forestillinger, prosjekter, kurs og utdanning etc. 

- en lokal amatørorganisasjon i Tromsø. 

Ved spill hos Norsk Tipping AS vil 5 % av innsatsen gå direkte til KULTeateret. 

Mer informasjon her