Med hjertet i Tromsø - Tilstede i verden

Informasjon/Påmelding

1. januar 2015 ble KULTA etter en omorganiseringsprosess lagt inn under ny avdeling; Tromsø Kulturskole. 

KULTA ble da avdeling for sirkus og teater. Kulturskoletilbudet ved KULTA er for barn mellom 6 - 13 år. 

KULTeateret driver tilbudet for ungdommer etter fylt 14 år. Kulturskoleelever går automatisk over i denne frivillige organisasjonen. Mer informasjon under fanen i menylinjen. 

Informasjonsiden for kulturskoletilbudet er hjemmesiden vår med støtteside hos ved www.kulturskolentromso.no. Der vil all informasjon tilknyttet tilbudet ligge, samt inlog til SpeedAdmin hvor eleven har egen profil. 

PÅMELDING til våre grupper gjøres via samme hjemmeside. 

www.kulturskolentromso.no