Med hjertet i Tromsø - Tilstede i verden

Sirkus - og teaterlek, teater og nysirkus (samtidssirkus). 
 
6 - 8 år: I sirkus - og teaterlek arbeider vi med grunnteknikker innenfor sirkus som akrobatikk, balanse, sjonglering, parakrobatikk, bevegelse og andre disipliner. Innenfor faget teater jobber vi med gruppedynamikk, konsentrasjonsøvelser, improvisasjon, stemmebruk og andre retninger innenfor teater, med hovedvekt på læring gjennom lek. Fra og med høsten 2016 har vi to grupper som trener tirsdager i black boksen vår, som har en bredde av utstyr til både inspirasjon og utfordring for våre yngste. Foresatte kan være med på treningen hvis barnet har behov, og hvor de etterhvert sitter i vår flotte foajé under treningen. Deltakerne i disse gruppene avslutter semesteret med visning for foresatte/familie. 

9 - 13 år: I teater vil instruktør ta utgangspunkt i fagplan for teater og legge øvingene opp deretter. Gruppene hos KULTA er forestillingsrettet og vi jobber like mye med det sosiale i gruppen som med teaterfaget. Vi har en visjon om å gi deltakerne i gruppene verktøy til å skape teater i samarbeid med andre scenekunstformer og bruke faget aktivt ut i fra et sammfunnsmessig perspektiv. Teater hos oss skal gi grunnlag for tilhørighet, gode relasjoner i gruppen, selvtillit og trygghet i faget og som menneske. Vi skal skape noe sammen som gruppe og med verden. 

9 - 13 år - I nysirkus vil vi ha hovedvekt på sirkusdisipliner som en fortsettelse fra grunntilbudet vårt. Vi utforsker gulvet og høyden med god grunnteknikk i både akrobatikk, parakorbatikk, luftakrobatikk, balanse, styrke, fleksibilitet, samt sjonglering, stylter, line, enhjulsykkel og andre disipliner. Sirkus bruker teaterets fortellermåter inn i forestillingsarbeidet. Instruktør ta utgangspunkt i egne disipliner og gruppens nivå i utformingen av øvingene. Gruppene hos KULTA er forestillingsrettet og vi jobber like mye med det sosiale i gruppen som med sirkusfaget. Vi har en visjon om å gi deltakerne i gruppene verktøy til å skape sirkus i samarbeid med andre scenekunstformer og bruke faget aktivt ut i fra et sammfunnsmessig perspektiv. Sirkus hos oss skal gi grunnlag for tilhørighet, gode relasjoner i gruppen, selvtillit og trygghet i faget og som menneske. Vi skal skape noe sammen som gruppe og med verden. 

Fra 14 år -  I samtidssirkus - og teater vil vi forske på ulike fortellermåter. Med ord, uten ord, fysiske uttrykk gjennom sirkus, teater, bevegelse og andre visuelle uttrykk. Mer informasjon om tilbudet under fanen "KULTeateret".

Teknikktilbud - I ulike disipliner inn under fagene sirkus og teater vil vi jobbe med å tilrettelegge for teknikktrening for barn, ungdom og voksen. Tilbudet er en del av vår satsning hvor alle skal kunne spesielisere seg innen vårt fagtilbud. Tilbudet vil variere ut i fra hva deltakerne etterspør og hvilke instruktører vi har tilgjengelig eller hentet inn.