Med hjertet i Tromsø - Tilstede i verden

I sidemenyen finner du oversikt over hvilke aktiviteter KULTA legger til rette for. 

For barn mellom 6 - 13 år har vi sirkus - og teaterlek, Nysirkus og Teater. 

KULTeateret er en ungdomsorganisasjon som tilbyr scenekunstrelaterte aktiviteter til ungdom fra fylt 14 år. 

Teknikktilbudene er et samarbeid mellom oss og KULTeateret. Vi bidrar med å legge til rette for at barn, ungdom og voksne skal kunne spesialisere seg innen sin disiplin.