Med hjertet i Tromsø - Tilstede i verden

I sidemenyen finner du oversikt over hvilke aktiviteter KULTA legger til rette for. 

For barn mellom 6 - 13 år har vi sirkus - og teaterlek, teater og nysirkus. 
KULTeateret er en ungdomsorganisasjon som tilbyr scenekunstrelaterte aktiviteter til ungdom fra fylt 14 år og voksne. 
Teknikktilbudene er et samarbeid mellom oss og KULTeateret. Vi bidrar med å større og legge tilrette for at barn og ungdom skal kunne spesialisere seg innen sin disiplin.